Mediació Familiar

La mediació és una forma de resoldre conflictes entre dos o més persones amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, el mediador.

La mediació és voluntària, confidencial, centrada al diàleg.

Els motius per realitzar una mediació poden ser molts, però els més comuns són: conflictes familiars, temes com custòdia dels fills i règim de visites, problemes d’herències. etc…

Fora de l’àmbit familiar, també és molt utilitzada l’àrea escolar i a grups socials como associacions, comunitats de veïns i d’ altres.

Mediación Familiar
Foto via Flick