Psicopedagogia

  • Dificultats o retard als aprenentatges escolars.
  • Fracàs escolar.
  • TDA-H (Trastorn de dèficit d’ atenció amb o sense hiperactivitat), dificultats d’ atenció, memòria, comprensió.
  • Trastorn del càlcul ( Discalcúlia ).
  • Dificultats a la lectura i escriptura ( Dislèxia, Disgrafia, Disortografia ).
  • Hàbits i tècniques d’ estudi.
  • Reeducacions psicopedagògiques a nens amb dificultats especials.
  • Reforçament escolar a matèries específiques.
Psicopedagogía
Foto via Flick