Política de Privacitat

Condicions LOPD

Les dades personals que ens proporcioni són estrictament confidencials i necessàries per oferir-li els serveis psicològics sol.licitats per Vostè.

Aquesta informació s’ incorporarà a un fitxer de dades de caràcter personal anomenat “Clientes”, propietat de l’entitat Rosa María Bravo Yelmo i el seu ús és exclusiu per aquesta entitat, podent ser aquestes objecte de cessions únicament als casos autoritzats per la Llei.

Als efectes de l’esmentada Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vosté té dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes que preveu la Llei, que pot exercitar per escrit a la següent adreça: Rosa María Bravo Yelmo. Plaça/ Joaquim Galí i Vergés, núm. 7, baix 1.Mataró-08302.