Psicologia Infantil i Juvenil

Trastorns de la conducta i relacionals:

  • Conductes oposicionistes i/o agressives, comportaments disruptius, d’ evitació, manca del control d’impulsos, gelosia, hiperactivitat.
  • Problemes relacionals (amb pares, companys, professors..).
  • Baixa autoestima, inseguretat, inhibicions, timidesa, manca d’ habilitats socials.
  • Bullying (assetjament escolar).

Trastorns de l’estat d’ànim:

  • Depressió, desmotivació, irritabilitat, alteracions en l’ humor…

Trastorns d’ansietat:

  • Ansietat, fòbia escolar, fòbies específiques, angoixa de separació, obsessions, crisi d’ ansietat…

Trastorns psicosomàtics i de la son:

  • Somatitzacions i trastorns de conversió.
  • Insomni, manca d’ hàbits, terrors nocturns.

Trastorns d’ eliminació:

  • Enuresi, encopresi.

Trastorns de l’alimentació

Trastorns de Tics

Tractament de situacions d’estrès i/o dol

Psicología Infantil y Juvenil
Foto via Flick