Com Treballem

Els professionals del Centre de Psicologia PSIQUIS, hem realitzat diversos cursos d’ especialització, així com màsters i postgraus i seguim en formació continuada per a conèixer i incorporar els últims avenços de la psicologia al nostre treball.

La nostra orientació és integradora perquè combinem diferents corrents i ens adaptem a les necessitats individuals de cadascuna de les persones que acudeixen a consulta.

La teràpia Cognitu-Conductual i la teràpia TREC son les més utilitzades, però es complementen amb altres perspectives si el cas així ho requereix.

Les teràpies es realitzen de manera individual, parella o grupal.

La durada de les sessions d’atenció psicològica és de 45 minuts amb nens i 60 minuts amb adults, tot i que poden modificar-se segons els tipus d’intervenció que es desenvolupi.

A trets generals, el nostre esquema de treball és el següent: a la primera entrevista es realitza l’ historial i recollida de dades del pacient/s i en cas necessari, a les següents visites es fa un estudi psicodiagnòstic mitjançant la passació de tests i qüestionaris psicològics. Als casos que no es requereixi una avaluació psicològica, a la segona visita es fa un plantejament de la teràpia i es comença aquesta.

La periodicitat de les sessions acostuma a ser setmanal, passant a ser quinzenal o mensual a mesura que el pacient va progressant a la seva teràpia o si pel tipus d’ atenció psicològica que es realitza, no cal una freqüència tant continuada.