Informació General

El Centre PSIQUIS, amb més de 20 anys de trajectòria professional, treballa per totes aquelles persones (adults, adolescents, nens, parelles, famílies) que a una etapa de les seves vides requereixen ajuda, assessorament professional o una psicoteràpia per a resoldre de la millor manera possible qualsevol tipus de problemàtica, relacionada amb el comportament i/o personalitat que afecti a les diverses àrees de la seva vida familiar, laboral, relacional,…Realitzem psicoteràpies amb un enfocament principalment cognitiu-conductual, dintre d’ una corrent integradora,que s’ adapta a les necessitats de cada pacient i es complementa amb altres teràpies com la teràpia breu estratègica, TREC i dinàmica principalment.

També treballem a la prevenció i atenció del fracàs escolar, actuant sobre els problemes que pot presentar l’ aprenentatge (dislèxia, dislàlia, discalcúlia…) i els trastorns emocionals i del comportament infantil (TDA-H, manca d’habilitats socials, desmotivació..) entre altres. Aquests serveis es podem completar amb reeducacions escolars, tècniques d’estudi i orientacions escolars i professionals.

Tots els nostres pacients reben un tracte individualitzat i totalment adaptat a les conductes-problema que presenten. Mantenim una relació cordial, confidencial, d’ètica professional juntament amb una atenció humana i propera.

Els psicòlegs del Centre de Psicologia PSIQUIS ens recolzem al Codi Deontològic del COPC, els objectius del qual son l’ orientació de l’ exercici professional, la integritat i responsabilitat dels professionals i el respecte als drets i la dignitat de les persones.

El Centre de Psicologia PSIQUIS assegura la més estricta confidencialitat envers les dades personals dels seus pacients, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).