Altres Serveis

 • Exploracions i Avaluacions de:
  • Personalitat
  • Psicopatologia
  • Intel·ligència
  • TDAH, Dislèxia, Llenguatge
  • Aptituds vocacionals i professionals
 • Elaboració d’ informes psicològics i pedagògics.
 • Seguiment de pacients i derivacions a altres especialistes.
 • Orientació Escolar i Professional.
 • Psicologia Jurídica i elaboració i defensa de peritatges psicològics.
 • Atenció i reeducacions de dèficits cognitius a gent gran (dificultats de memòria, llenguatge, concentració..).
 • Teràpia psicològica a domicili.

Otros-Servicios