Trastorns del Llenguatge

  • Retard a l’ adquisició del llenguatge.
  • Reeducació de l’articulació. Dislàlies. Disartries.
  • Dificultats a l’ expressió verbal. Disfèmies.
  • Reeducació psicomotriu
Trastornos del Lenguaje
Foto via Flick